ALEGERI LOCALE

Tecuci 2024

exercitare vot alegeri locale 2024 Tecuci
Documente și informații necesare procesului electoral local 2024
Documente și informații necesare procesului electoral local 2024

Informații necesare bunei desfășurări a campaniei electorale

01.05.2024 | În conformitate cu prevederile art. 58 alin. 8 și 12 din Legea 115/2015 cu modificărările și completările ulterioare, Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 2 Tecuci, aduce la cunoștința opiniei publice faptul că în data de 10 mai 2024, orele 1630 , la sediul Biroului din- Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi str. 1 Decembrie 1918 nr. 62 (sediul Casa de cultură), se va organiza tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, respectiv, primar și consilier local în Consiliul Local al municipiului Tecuci.
Tragerea la sorți se va desfășura în prezența reprezentanților partidelor politice și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la vot.
Efectuarea tragerii la sorți și ordinea de pe buletinele de vot rezultată în urma acesteia vor fi aduse la cunoștința opiniei publice la o dată ulterioară.

Descarcă documentul     

privind stabilirea şi asigurarea Iocurilor speciale pentru afişajul electoral în perioada electorală, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru alegerea membrilor din România în Pariamentul European din data de 09 iunie 2024.

Descarcă documentul     

© Primaria Municipiului Tecuci – Creat și promovat de DECIBEL Medianet Tecuci